Cập nhật tiêu chuẩn ống gió chống cháy EI mới nhất 2023

Tiêu chuẩn ống gió chống cháy phải được tuân thủ chặt chẽ và có những yêu cầu khác biệt so với hệ thống ống thông gió thông thường. Quy định về ống gió chống cháy mới nhất đã được nêu rõ ràng và chi tiết ở Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình – QCVN 06:2021/BXD.   

1. Ống gió chống cháy EI có gì khác biệt với ống gió thông thường?

Ống gió chống cháy còn có các tên gọi khác là ống gió chống cháy EI, ống gió EI. Nhìn từ tên gọi thì chúng ta cũng đã đủ hiểu về chức năng của nó. Ống gió chống cháy được lắp đặt trong hệ thống đường ống phòng cháy chữa cháy với 2 khả năng là:

  • (E – Integrity): Khả năng đảm bảo được yếu tố toàn vẹn
  • (I – Thermal Insulation): Khả năng cách nhiệt trong khoảng thời gian xảy ra hoả hoạn

Tiêu chuẩn ống gió chống cháy EI được phân loại theo giới hạn chịu lửa nhất định thành các mức như: EI 30; EI 45; EI 60; EI 90 và EI 120,…

Hệ thống ống thông gió đảm nhận các chức năng như: ngăn khói xâm nhập vào hệ thống, ngăn lửa lan qua ống gió. Kiểm soát và loại bỏ khói, đảm bảo tính toàn vẹn và cách nhiệt của hệ thống thông gió.

Do có ảnh hưởng trực tiếp đến tính an toàn của công trình, tiêu chuẩn ống gió chống cháy phải được đáp ứng, sử dụng đúng lúc đúng chỗ.

Tiêu chuẩn ống gió chống cháy phải được tuân thủ nghiêm ngặt

2. Tiêu chuẩn ống gió chống cháy EI

Tiêu chuẩn ống gió chống cháy đã có những thay đổi và mức độ nâng cao hơn ở quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD. Cụ thể về tiêu chuẩn ống gió chống cháy về vật liệu, kết cấu, vị trí lắp đặt cho từng loại ống với giới hạn chịu lửa phải đáp ứng theo bảng sau:

Giới hạn Kết cấu ống gió Vị trí sử dụng/ áp dụng tiêu chuẩn ống gió chống cháy theo QCVN 06:2020/BXD

EI 30

+ Tổ hợp mẫu ống, van gió có giới hạn chịu lửa EI 30 dày 21mm

+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm

+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm

+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm

+ Bích thép dạng TDF 58×2.3mm mạ kẽm

+ Ống hút khói trục ngang hàng lang: Các dường ống và thiết bị cúa hộ thống hút khói đồi với các tường hợp khác nằm trong phạm vi khoang cháy được phục vụ

+ Van hệ thống hút xả khói ra ngoài: Đối với các hành lang, sảnh, hành lang bên (không dược dùng van cầu chì nhiệt)

+ Ống tăng áp di ngang cửa: Hệ thống cấp không khi vào để bảo vệ chống khói (tăng áp) đối với các ống dẫn khí của hệ thống cấp khí vào bảo vệ cho các buồng thang bộ và giếng thang máy, cũng như các khoang đêm ngăn cháy ở các công trình trên mặt đất.

EI 45

+ Tổ hợp mẫu ống, van gió có giói hạn chịu lửa EI 45 dày 25mm

+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dây tối thiều 0.75 mm

+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm

+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm

+ Bích thép dạng TDF 62×2.3mm mạ kẽm

+ Ống hút khói trục đứng: Các đường ống và thiết bị cùa hệ thống hút khói đối với đường ống và kênh dẫn khói theo phương đứng nằm trong pham vi của khoang cháy được phục vụ, khi hút sản phẩm cháy trực tiếp tại khu vực phục vụ đó

+ Van hệ thống hút xả khói ra ngoài: Đối với các phòng có mặt đồng thời 50 người trở lên. Tính theo Bang G.9 (Phụ lục G), trong một khoảng thời gian nhất định và đối với các sảnh thông tầng (không được dùng van cầu chì nhiệt)

EI 60

+ Tổ hợp mẫu ống. van gió có giới hạn chịu lửa El 60 dày 33mm
+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
+ Bích thép dạng TDF 70×2.3mm mạ kẽm
+ Ống hút khói di ngang Tầng hầm. nha để xe: Các dường ống và thiềt bi của hệ thống hút khói đối với các đường ống và kênh dẫn khói năm trong phạm vi của khoang cháy được phục vụ. khi sử dụng để thải khói từ các gara để xe đóng kín
+ Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phân tử nhiệt: Không thấp hơn EI 60. Khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới han chiu lửa REI 60
Van hệ thống hút xã khói ra ngoài đối với các gian đề xe ô tô và các hành lang cách ly của gara kín (không được dũng van cầu chì nhiệt)
+ Ống tăng áp trục đi ngang tầng hầm, Gara và trục đứng tăng áp trên mật đất: Ống cùa hê thống cấp không khí vào để bảo vệ chống khói (tăng áp) đối với các ống dẫn khí theo tầng cùa hê thống cap khí vào cho các khoang đệm ngăn cháy, các hành lang cách ly cùa gara kín

EI 90

+ Tổ hợp mẫu ống gió, van có giới hạn chịu lửa E1 90 dày 50mm
+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm
+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
+ Bích thép dạng TDF 87×2.3mm mạ kẽm
Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phần tử nhiệt; Không thấp hơn EI 90. Khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chiu lửa REl 120 hoặc lớn hơn

EI 120

+ Tổ hợp mẫu ống gió. van có giới hạn chịu lửa E1 120 dày 53mm
+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
+ Bích thép dạng TDF 90×2.3mm mạ kẽm
+ Ống hút khói đi ngang ngoài khoang cháy: Các đường ống và thiết bị của hệ thông hút khói đồi với các đường ống và kênh dẫn khói năm bèn ngoài phạm vi của khoang cháy mà hệ thống đó phục vụ. Khi đó tại các vị trí đường ống và kênh khói đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy của khoang cháy không được lắp các van ngăn cháy loại thường mở
+ Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phân tử nhiệt: Không thắp hơn EI 90. khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chiu lửa REI 120 hoặc lớn hơn
+ Ống tăng áp trục đứng tầng hầm, Gara: Đối với các ống dẫn khí thẳng đúng và các kênh dẫn nắm trong phạm vi khoảng cháy mà chúng phục vụ

EI 180

+ Tổ hợp mẫu ống gió, van có giới hạn chịu lửa EI 180 dày 66mm
+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
+ Bích thép dạng TDF 103×2.3mm mạ kẽm
Ống hút khói trục đứng tầng hầm, Gara: Đối với các ống dẫn khí thẳng đứng và các kênh dẫn nằm trong phạm vi khoang cháy mà chúng phục vụ.

Để đọc và download tiêu chuẩn ống gió chống cháy, quý khách có thể xem chi tiết ở ĐÂY.

Khi chọn mua và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hãy luôn tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn ống gió chống cháy theo quy định. Các công trình có hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo sẽ không được nghiệm thu đi vào hoạt động, thậm chí là xử phạt nặng.

hình ảnh thực tế ống gió chống cháy EI tại công trường
Hình ảnh thực tế ống gió chống cháy EI tại công trường
Ống gió chống cháy EI Bách khoa việt nam

Ống gió chống cháy EI - Kết cấu Vữa
Ống gió chống cháy EI – Kết cấu Vữa

3. Đơn vị cung cấp ống gió chống cháy EI đạt chuẩn kiểm định

Hiện nay trên thị trường sản xuất ống gió nói chung và đặc biệt là sản xuất ống gió chống cháy EI. Không có nhiều đơn vị đốt mẫu đạt được tới EI120 theo quy chuẩn. BKVN vinh hạnh là đơn vị tiên phong trong sản xuất ống gió chống cháy EI . Đầy đủ phân khúc từ EI30, EI45, EI60, EI90, EI120.

Quý khách có yêu cầu hay bất kì thắc mắc nào về sản phẩm, vui lòng liên hệ tới hotline: 0967.505.030 ( Hà Nội) hoặc 0988.750.570( TP. Hồ Chí Minh) để nhận được hỗ trợ nhiệt tình nhất.

Vật Tư Thiết Bị Bách Khoa Việt Nam
𝑩𝒂́𝒐 𝒈𝒊𝒂́ 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 – 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒖̛𝒖!
 Hotline: 0967 505 030 – HN
              0988.750.570 – HCM
 Email: baogia@bkvietnam.vn
 Wesite: https://bkvietnam.vn/
 Add: D04-L01 An phú Shopvilla, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *