Côn thu Ống gió Vuông

Côn thu Ống gió giúp tăng giảm tiết diện của Ống gió Vuông, nối 2 đoạn Ống gió Vuông không cùng kích thước với nhau.

Liên hệ báo giá: 0967.50.50.30
Liên hệ tư vấn